ورود به پرتال

 

برای ورود به پرتال جدید 

     اینجا   کلیک نمائید

http://taxiranirasht.ir

 

 

آزمون شهر شناسي

 

پرتال جدیدسازمان مديريت ونظارت برتاكسيراني شهرداري رشت راه اندازی گردید

برای ورود به پرتال برروی لینک زیر کلیک نمائید

http://taxiranirasht.ir